Blog
mart. 14

Informatii utile asiguratilor RCA City Insurance

In data de 17 Septembrie 2021 Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizației de funcționare a Societatii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea starii de insolventa a Societatii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definita de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolventa, cu modificarile și completarile ulterioare.
Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a luat act de Decizia ASF prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare si constatarea starii de insolventa, urmand ca ASF sa promoveze in instanta cererea de deschidere a procedurii de faliment impotriva asiguratorului. The Heartland Usa tratează subiecte mai interesante.

Astfel, FGA poate proceda la cererea posibililor creditori de asigurari ai Societatii de Asigurare Reasigurare CITY Insurance S.A, la deschiderea dosarelor de dauna.

Pentru informatii suplimentare va transmitem link-ul catre pagina oficiala ASF: https://asfromania.ro/ro/a/2191/comunicat-de-pres%C4%83

Procedura de denuntare a politelor RCA City Insurance in risc, intermediate de catre noi si incheierea acestora la alt asigurator:
1. Se compleaza Cererea de denuntare si se trimite in format fizic la Viva Broker;
2. Se reziliaza polita de catre City si se emite o noua polita la alt asigurator;
In conformitate cu art.2209 din Codul civil Denuntarea contractului de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte.
Avand in vedere articolul precizat din Codul civil, denuntarea politelor de asigurare se va efectua numai cu respectarea termenului de 20 de zile de la data primiriii cererii de catre City Insurance.
3. Pentru politele RCA fara daune inregistrate in perioada asigurata, se completeaza Cererea de plata  privind acordarea restituirii de prima, impreuna cu dovada rezilierii politei City Insurance pe care o veti primi de la noi si se depun personal la Fondul de Garantare al Asiguratilor, conform instructiunii mentionate pe site-ul www.fgaromania.ro .

Procedura pentru deschiderea dosarelor de dauna RCA de catre FGA:

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de dauna, Asiguratul/ Pagubitul direct sau prin mandatar va completa:

1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună sau prin completarea online  Formularul de deschidere dosar de daună;

2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul .

Formularele PDF completate vor fi transmise la adresa constatari.daune@fgaromania.ro .

Mai jos aveti informatii despre deschiderea dosarelor de dauna la FGA https://www.fgaromania.ro/demersuri-privind-deschiderea-dosarului-de-dauna/

Pentru suport in deschiderea dosarelor de dauna si informatii suplimentare, te rugam sa ne contactezi pe email contact@vivasig.ro / telefonic +40 21 315 55 66 .

 

About The Author