Dictionar termeni din asigurari

Dictionar

Termeni din asigurari explicati pe intelesul tuturor!

A

Accident

Eveniment imprevizibil survenit pe durata Contractului de asigurare, generat de un factor extern organismului, care actioneaza brusc, unic si care provoaca independent de vointa Asiguratului vatamari corporale. Accidentul si data producerii acestuia, trebuie sa fie certificate imediat dupa producere de catre un medic sau trebuie sa fie consemnat intr-un document medico-legal.

Afectiune medicala preexistenta

Orice afectare a functiilor organismului sau vatamare corporala, care s-a manifestat anterior semnarii cererii de asigurare prin simptome si/sau semne si a fost consemnata de un medic si/sau declarata de catre Asigurat.

Aniversare

Data la care se implineste un numar intreg de ani de la data incheierii contractului de asigurare.

Asigurare

Este atat un sistem de transfer de risc, cat si o combinatie a riscurilor.

Asigurare de grup

Asigurarea unui numar de persoane printr-un singur contract sau, prin acord, cu contracte individuale. De obicei, persoanele sunt angajate in cadrul aceleiasi companii sau membre ale unei anumite asociatii.

Asigurat

Persoana fizica sau juridica care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente; persoana fizica ce se asigura pentru anumite evenimente ce pot aparea in viata sa; persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte persoane.

Asiguratorul

Persoana juridica (societatea de asigurari), care in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurati, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate pentru anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la un anumit eveniment intervenit in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde, in conditiile legii, fata de anumite persoane.

B

Bancassurance

Activitatea de intermediere a produselor de asigurari care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfasurata prin reteaua acestor institutii in conditiile prevazute prin legislatia in vigoare.

Beneficiarul asigurarii

Persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare. In anume situatii, terta persoana care devine beneficiarul asigurarii este indicata in mod expres de catre asigurat in contractul de asigurare.

Boala

Orice afectiune sau suferinta care a fost diagnosticata prin examinare directa de catre un medic si probata prin rapoarte medicale.

Broker de asigurare

Persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.

C

Cargo

Asigurarea bunurilor si/sau a marfurilor care fac obiectul transportului pe mare, pe cale rutiera sau aeriana cu mijlocul de transport al proprietarului marfurilor

Carte verde

Reprezinta un certificat de asigurare auto internationala, ce se emite conducatorilor auto care calatoresc pe continentul european, ca dovada a faptului ca au incheiat o asigurare, pentru a respecta cerintele minime ale statelor in care intra.

Catastrofa

Daune substantiale rezultate ca urmare a unui eveniment sau serii de evenimente, produse intr-o perioada scurta de timp.

Coasigurare

Operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota parte din acesta

Contract de asigurare

Contract prin care o parte „asiguratorul” este de acord ca, in schimbul primirii unei sume de bani agreate de la o alta parte- asiguratul, sa plateasca suma asigurata sau echivalentul acesteia, la producerea unor anumite evenimente.

Contractantul asigurarii

Persoana care incheie cu Asiguratorul un contract de asigurare, respectiv detinatorul politei. Contractantul este responsabil de plata primelor de asigurare si poate fi o persoana fizica sau juridica.

Conventia CMR

Reprezinta „Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele”, la care Romania este parte.

Cuantumul prejudiciului

Reprezinta suma pe care asiguratul este obligat conform legii sa o suporte pentru compensarea daunelor materiale, vatamarilor corporale si/sau daunelor morale provocate de acesta.

D

Dauna

Paguba cauzata asiguratului in urma producerii unuia dintre riscurile pentru care este incheiata asigurarea.

Dauna partiala

Avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente.

Dauna totala

Avarierarea in totalitate a bunului asigurat, astfel incat reparatia acestuia sa devina total neeconomica din cauza nivelului ridicat al costurilor pentru reparatie.

Despagubire

Suma platita de asigurator, dupa caz, asiguratului sau beneficiarului asigurarii, pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate

Durata politei

Se refera la perioada in care contractul de asigurare, semnat intre asigurator si asigurat, este valabil, in termenii stabiliti prin contract.

E

Eveniment asigurat

Eveniment specific fiecarui tip de Asigurari, la producerea caruia Asiguratorul plateste Indemnizaţia de asigurare, daca toate prevederile conditiilor contractuale sunt indeplinite de catre parti.

Excludere

Prevedere din contractul de asigurare care elimina acoperirea pentru bunuri, persoane, pericole, forme de dauna specificate sau circumstante particulare. Riscurile excluse pot fi neasigurabile, pot fi considerate speciale.

F

Forta majora

Situatie invocata de una dintre parti, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente, imprevizibila, insurmontabila si independenta de vointa partilor, exoneratoare de raspundere.

Fransiza

Clauza care stabileste ca nicio dauna nu poate fi platita daca nu depaseste o valoare declarata. De indata ce dauna depaseste aceasta valoare declarata, se plateste intreaga dauna.

Fransiza deductibila

Este partea dintr-o dauna asigurata care este suportata de catre asigurat; procentul este specificat in polita.

Furt prin acte de talharie

Furtul savarsit de o persoana sau un grup de persoane care foloseste violenta impotriva Asiguratului sau a unui prepus al Asiguratului fortandu-l sa abandoneze bunurile asigurate.

Furt prin efractie

Furtul in urma caruia raman urme ca faptuitorii l-au savarsit, intrand in incaperea incuiata prin spargerea peretilor, usilor, legaturilor sau dispozitivelor de inchidere (broaste, chei, lacate, zavoare, etc).

I

Indemnizatia de asigurare

Despagubirea pe care Asiguratorul se angajeaza sa o achite Asiguratului sau Beneficiarului la producerea evenimentului asigurat.

Inspectie de risc

Vizualizarea si verificarea starii generale, precum si conformitatea documentelor prezentate, ale bunurilor aflate sub incidenta asigurarii.

Interes asigurabil

Sta la baza Contractului de asigurare. Reprezinta existenta unui raport intre Asigurat si Contractant pe de o parte, respectiv intre Asigurat si Beneficiar pe de alta parte, de natura sa justifice atat interesul legitim al Contractantului privind asigurarea protectiei Asiguratului cat si interesul legitim al Asiguratului privind protectia de natura financiara a Beneficiarului, ca urmare a producerii Evenimentului asigurat.

Istoric de asigurare

Evidenta asigurarilor precedente ale asiguratului sau solicitantului unei asigurari; un istoric de asigurari advers sau nesatisfacator este esential in cadrul solicitantului unei asigurari.

L

Limita Raspunderii

Cuantumul maxim al sumei pe care Asiguratorul o poate plati Asiguratului, in cazul producerii unui eveniment asigurat.

M

Management de risc

Concept care cuprinde identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, definit ca „protectia activelor, veniturilor, pasivelor si persoanelor dintr-o companie cu eficienta maxima si cost miminim”.

Mandat de brokeraj

Contractul dintre un asigurat sau un potential asigurat, in calitatea de mandant, si brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, in calitate de mandatar, prin care se incredinteaza mandatarului negocierea sau incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.

Maturitatea contractului de asigurare

Data la care se incheie valabilitatea contractului si la care acoperirea Persoanei Asigurate ia sfarsit. In functie de prevederile conditiilor contractuale Asiguratorul plateste suma asigurata garantata beneficiarului la maturitate. Sunt asigurari care nu au indemnizatie de maturitate precum asigurarea de deces sau asigurarea de sanatate.

O

Obiectul asigurarii

Acesta este obiectul, bunul sau raspundereea potentiala care este descris/a in polita si de care asiguratorul trebuie sa fie in asa masura legat din punct de vedere legal, incat sa aiba un interes asigurabil.

Obiectul contractului de asigurare

Reprezinta interesul asiguratului in obiectul asigurarii.

P

Paguba

Contravaloarea daunei suferite de asigurat.

Perioada asigurata

Perioada in care asiguratorul este raspunzator pentru acoperirea daunelor produse conform clauzelor prevazute in polita.

Perioada de asteptare

Perioada imediat urmatoare incheierii unui contract de asigurare, in timpul careia, daca se produce evenimentul asigurat, Asiguratorul nu va plati nicio indemnizatie de asigurare.

Polita de asigurare

Documentul emis de Asigurator dupa definitivarea procesului de evaluare a riscului asigurat care certifica incheierea Contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Suma de bani care trebuie platita de catre asigurat catre asigurator, in conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de asigurare.

Prima unica

Prima platita integral, in momentul incheierii contractului de asigurare, pentru toata perioada asigurata.

R

Raspundere civila

Obligatia de reparare a prejudiciului cauzat unei terte persoane.

Raspundere civila profesionala

Obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.

Reasigurare

Asigurarea de catre un asigurator, integral sau partial, a unui risc pe care l-a preluat deja in asigurare, incheiata cu un alt asigurator, care se numeste reasigurator.

Risc

Posibilitate de producere a unei daune, orice situatie rezultata dintr-o activitate a unei organizatii capabila de producere a unei daune, vatamari, raspunderi civile sau impiedicari a dezvoltarii in termeni sociali, morali si financiari.

S

Subasigurare

Asigurare incheiata pentru o suma mai mica decat valoarea reala a obiectului asigurat. Prima de asigurare este proportional mai mica, iar in cazul aparitiei daunelor, asiguratorul nu poate oferi plata integrala a despagubirii.

Subcontractor

Societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.

Suma asigurata

Limita raspunderii asiguratorului prin polita, cu exceptia cazului politelor de prima dauna, trebuie sa reprezinte valoarea maxima expusa la risc.

T

Trasferul de risc

Se produce cand o parte transfera efectele financiare ale daunei sale unei alte parti. In asigurari, asiguratul transfera posibilitatea de dauna catre asigurator in schimbul primei; prin aceasta, asiguratul transforma incertitudinea unei daune relativ mari in certitudinea unui cost anual mai redus, insa fix.

U

Uzura

Deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia.

V

Valoare acceptata

Valoarea unui bun pe care asiguratorul a acceptat-o si pe care nu o va mai disputa in viitor, cu exceptia cazului in care exista dovada unei fraude.