Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C VIVA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL (“Viva Broker”), va informeaza despre modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite:

Categorii de date personale pe care le vom prelucra pentru indeplinirea scopului propriu sunt (inclusiv, dar fara a se limita la): datele personale de indentificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate); datele cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie, hobby-uri, sporturi practicate); datele cu caracter personal privind sanatate; detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar); date privind bunurile detinute (auto, imobil).

Datele dvs. cu caracter personal le vom prelucra in vederea indeplinirii scopului propriu de intermediere in asigurari (spre exemplu dar nu limitat la cotatii, prezentarea produselor de asigurare, managementul riscului, ofertarea asigurarilor generale si life, incheierea/ reinnoirea si gestionarea politelor generale si life, memento plati scadente, instrumentarea si gestionarea daunelor), precum si pentru activitati de marketing (spre exemplu dar nu limitat la informarea/ transmiterea de stiri, promotii, produse noi).

Nu vom utiliza datele Dvs. cu caracter personal pentru luarea automata a deciziilor.

Colectarea si prelucrarea datelor Dvs. pentru scopul mentionat mai sus, are ca temei: incheierea si executarea contractului de asigurare/ polita la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului de asigurare, consitamantul dumneavoastra pentru prelucrarea unor date sensibile, unor obligatii legale.

Datele Dvs. cu caracter personal le vom transmite catre urmatorii destinatari: asiguratori, colaboratori implicati in mod direct sau indirect in aducerea la indeplinire a scopului propriu (spre exemplu dar nu limitat la furnizorul de platforma online si sistem de gestiune, furnizorului IT), autoritati publice.

In principiu, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in afara tarii si a Spatiului Economic European (EEA). Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara EEA fara a ne asigura ca exista suficiente garantii penntru securitatea si protectia acestora.

Vom prelucra si stoca datele Dvs. cu caracter personal pe perioada ofertarii, contractului de asigurare, precum si ulterior atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului legitim pentru care au fost obtinute, atat timp cat avem un interes legitim pentru a le detine. Suntem de asemenea obligati prin lege sa pastram datele cu caracter personal pentru o anumita perioada de timp pentru prevenirea si identificarea fraudei, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor sau pentru audit financiar.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza GDPR, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului, dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Viva la adresa de e-mail: protectiadatelor@vivasig.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala Str. Putul lui Zamfir, Nr.3, Bl. 20A, Sc. A, Et. 1, Ap. 3, Sector 1, Bucuresti, cod postal 011681.

In cazurile in care datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate le vom colectata prin intermediul Contractantului/ altei persoane, acesta din urma are obligatia de a:
-informa persoana vizata la momentul transmiterii ofertei ca asiguratorii, brokerul vor prelucra date cu caracter personal, in scopul ofertarii asigurarii;
-comunica persoanei vizate, la momentul incheierii politei, informarile asiguratorului, brokerului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ca parte integranta din polita;
-obtine consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor privind sanatatea acesteia, in cazul asigurarilor care presupun prelucrarea informatiilor privind sanatatea.
Pentru datele cu caracter personal ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor. In cazul in care, pe parcursul derularii politei de grup, persoana vizata isi retrage Acordul de prelucrare a datelor, va rugam sa ne informati intr-un termen de maxim 12 ore.

Daca ne veti transmite pe email date cu caracter personal, va rugam ca toate informatiile/ documentele care intra sub incidenta Regulamentului GDPR sa fie securizate prin arhivare, parolare si transmitere sub forma de atasamente parolate la mesajele tip e-mail.

In cazul in care comunic (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare persoanei